Az OGIBER Beruházó és Szolgáltató Kft.-t korábban a Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. Társasági Szolgáltatások, Beruházás szervezeti keretei között Gellénházán dolgozó mérnökök és technikusok alakították 2003. januárjában.

Az önálló gazdasági társasággá szerveződést két tényező motiválta. Egyfelől az, hogy a sokoldalúan képzett - a térségben jelentős ipartörténeti múltú - szénhidrogéniparban szerzett széleskörű tapasztalattal, gyakorlattal emellett idegen nyelv ismerettel rendelkező szakemberek összeszokott kollektívája továbbra is együtt maradjon és így piacképes legyen. Másfelől az, hogy a MOL Nyrt. még folyamatban lévő projektjeinél az átmenet, illetve egyes projektek esetében a zavartalan üzembe helyezés biztosítva legyen. Ebből következően az elmúlt években kapacitásunk döntő részét a MOL Nyrt., az E.ON Földgáz Storage Zrt. és a MAGYAR HORIZONT ENERGIA Kft. beruházási projektek megvalósításai kötötték le.

Központunk az egykor még olajipar bölcsőjeként említett térség bányászfalvai között számontartott Gellénháza településen található a Nyugat-Dunántúlon, Zala megyében, a Göcsej néven ismert tájegységben.

Meghatározó profilunk a beruházásszervezés: a beruházás előkészítése, a lebonyolítás koordinálása és ellenőrzése, műszaki tanácsadás.

Gazdasági társaságunk dolgozóinak szakmai összetételét, gyakorlatát és jogosultságait tekintve, azok lényegében átfogják a beruházások kiegyensúlyozott lebonyolításának komplex feladatrendszerét.

Stratégiánk szerint mindent annak rendelünk alá, hogy szerzett tapasztalatainkat hasznosítva megrendelőinknek mind műszaki, mind adminisztrációs szempontokból komplex szolgáltatást nyújtsunk a koncepciótól az üzembe helyezésig, a legjobb megoldásokat választva, magas színvonalon és rugalmasan alkalmazkodva elvárásaikhoz a gondozásunkra bízott feladatok megoldásában.

Társaságunk dolgozói mind a MOL Nyrt. és jogelődje mind az OGIBER KFt. szervezeti keretei között végzett tevékenységük nyomán, széleskörű referenciákkal rendelkeznek.

A Nyugat-dunántúlon, a Duna-Tisza közén és az országhatáron túl jelentős beruházási értékű létesítmények valósultak meg irányításunkkal, szakmai közreműködésünkkel. Ezek között egyaránt sorolhatók: föld alatti gáztárolók, gyűjtőállomások teljes technológiai-, építési-, infrastrukturális-, és környezetvédelmi létesítményeikkel, nyomvonalas és URH-s kapcsolatrendszerek (kútbekötő hálózatok, URH-s távadórendszerek), MOL 2000 töltőállomások, üzemviteli- és üdülő épületek, technológiai-, gépészeti-, irányítástechnikai rendszer korszerűsítések,környezet- és természetvédelmi beruházások, monitoring rendszerek.

A színvonalas munkavégzés melletti elkötelezettségünk bizonyítéka az évek óta eredményesen működő minőségirányítási rendszerünk. Bevezetésének elhatározásán túl e sikerhez vezető út meghatározó tényezőjeként kell említenünk, hogy annak eredményességéhez pályázaton elnyerhető támogatással is számolhattunk az Európa Terv illetve az Európai Unió által társfinanszírozható fejlesztéseket összefoglaló Nemzeti Fejlesztési Terv (NFH) keretein belül.

A célunkhoz illő pályázható forrást a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részéről - a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel - közzétett GVOP-2004-2.1.2. pályázati felhívás jelentette.

Az OGIBER Kft. benyújtott pályázata alapján minőségirányítási rendszere bevezetéséhez, tanúsíttatásához támogatást nyert. Kötelezettségét a 2004. május 4-én bevezetett minőségirányítási rendszerrel és a 2004.november 11-el kiadott tanúsítvánnyal teljesítette.

Fő tevékenységi köreinkre kiterjedően - beruházás előkészítése, lebonyolítás koordinálása és ellenőrzése, műszaki tanácsadás - alkalmazási területekre a sikeres audit eredményeként a Magyar Szabványügyi Testülettől megkaptuk az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak, ezzel együtt a nemzetközi elismertségű IQNet (International Quality Network) követelményeknek való megfelelőséget is igazoló tanúsítványokat.